top of page

Daisekai

Daisekai

Daiseikai 9 spaja dobar dizajn s komforom i učinkovitošću na visokoj razini. Savršene karakteristike rada za vanjsku i unutarnju jedinicu u kombinaciji s vječno modernim dizajnom i visokokvalitetnim sistemom filtera za zrak.

Carrier single split system characteristics
Carrier single split system technical characteristics
bottom of page