top of page

30RQ toplotna pumpa; R410A

Carrier air-to-water heat pump

Dizajnirana za komercijalne primjene kao što je klimatizacija ureda i hotela itd.
Integrirane najnovije tehnološke inovacije:
• Rashladno sredstvo R410A koje ne oštećuje ozonski omotač
• Scroll kompresori
• Tihi ventilatori
• Auto-adaptivno mikroprocesorsko upravljanje
Opremljena hidrauličnim modulom integriranim u kućište jedinice, ograničavajući instalaciju na jednostavne radnje poput spajanja napajanja i cijevi za dovod vode i povrat.

Hvala vam na upitu!

bottom of page