top of page

61AF Visokotemperaturna Toplotna pumpa (zrak-voda)

Carrier heat pump

• Nominalni kapacitet grijanja 14-20 Kw
• Dizajnirana za komercijalne i stambene primjene kao što je grijanje i hlađenje ureda, stanova i hotela, kao i za proizvodnju tople vode u novim i renoviranim zgradama
• Topla voda do 65°C
• Izuzetan nivo energetske efikasnosti
• Hidronički modul sa cirkulacijom klase A
• Vrhunska pouzdanost

Hvala vam na upitu!

bottom of page