top of page

Extreme 2

Extreme 2

• Visoka zaštita od korozije
• Pozdan rad na temperaturama od od -15°C do +50°C
• Visoka energetska efikasnost sa SEER do 7.4
• Metoda UV sterilizacije
• ΙDU: Funkcija čišćenja parom na visokoj temperaturi
• Četverostruka filtracija: hladni katalizator, pred-filter, Vitamin C, negativni ion
• WiFi Standard

Carrier single split system characteristics
Carrier single split system technical characteristics
bottom of page