top of page

39HX kompaktna klima komora

Plug & play izvedba
A+ Klasa
Horizontalna/Vertikalna izvedba
Visokoefikasni izmjenjivač
Visokoefikasni ventilatori
Veličine od 300 m3/h do 18.000 m3/h

Hvala vam na upitu!

bottom of page