top of page

39HQ AiroVision klima komora

Veličine od 5.000 m3/h do 130.000 m3/h
Modularna klima komora u potpunosti prilagodljiva svakoj namjeni
Uz novo kučište u ponudi su samo najkvalitetniji ventilatori, rekuperatori, izmjenjivači, ventilatori i ovlaživači
Plug & Play opcija dostupna

Hvala vam na upitu!

bottom of page