top of page

39CP klima komora

Klima komora za sve namjene
Visokoefikasan sistem
Za komercijalne, industrijske i medicinske namjene
Higienic izvedba
Veličine od 1.000 m3/h do 30.000 m3/h

Hvala vam na upitu!

bottom of page