top of page

42NL & 42NH kanalski ventilokonvektor

• Dostupan u različitim veličinama s 2-cijevnim, 4-cijevnim izmjenjivačem (elektro grijač opciono), s rasponom protoka zraka od 100 do 2300 m3/h.
• Niska visina od 235 mm (veličine 2/3/4/5) i 285 mm (veličine 6/7)
• AC motori ventilatora s pet do šest brzina
• Pouzdan i ekonomičan
• Asortiman difuzora
• Ekstremno niske razine buke za kanalske primjene.
• Dostupan s EC motorom promjenjive brzine niske potrošnje energije
• Visokotlačni centrifugalni ventilator za 42NH. Filter G1 kao standard.
• Mali pad tlaka vode s tvornički ugrađenim ventilima.
• Tvornički instalirane opcije (ventili i regulatori) za brzu i jednostavnu ugradnju u spuštene stropove.

Hvala vam na upitu!

bottom of page