top of page

42EP kanalski ventilokonvektor

• Dostupan u 3 veličine kućišta s 2-cijevnom izmjenjivačem, 2-cijevni izmjenjivačem plus električni grijač ili 4-cijevni izmjenjivačem
• Kanalska jedinica za spušteni strop ili podignuti pod
• Dodatna ravna jedinica za bolju integraciju u projekte renoviranja ili novogradnje
• Optimiziran nivo potrošnje energije
• Fleksibilna konfiguracija za ispunjavanje različitih zahtjeva zgrada

Hvala vam na upitu!

bottom of page