top of page

42CT kanalski ventilokonvektor

Asortiman 42CT ima CE i Eurovent certifikat i dostupan je u 9 različitih veličina. 2 cijevna ili 4 cijevna izvedba
Ključne karakteristike u nominalnim uvjetima:
• AC motor s 3 brzine
• Raspon protoka zraka od 222 m³/h do 2660 m³/h
• Raspon ukupnog rashladnog kapaciteta od 1,2 kW do 14,5 kW
• Raspon snage grijanja od 1,6 kW do 16,2 kW

Hvala vam na upitu!

bottom of page