top of page

30XAV chiller

Carrier air cooled chiller

• AquaForce chilleri s Greenspeed® inteligencijom su vrhunsko rješenje za komercijalne i industrijske primjene gdje instalateri, konsultanti i vlasnici zgrada zahtijevaju vrhunsku pouzdanost i optimalne performanse, posebno pri djelomičnom opterećenju.
• Jedinice su dizajnirane za rad do 50 °C vanjske temperature zraka.
• Dizajnirani su da zadovolje trenutne i buduće zahtjeve u pogledu energetske efikasnosti, svestranosti i nivoa buke pri radu.
• Standardno, jedinica može osigurati izlaznu temperaturu isparivača do 3 °C za vanjske temperature zraka u rasponu od -20 °C do 50 °C.
• Sa novim “CARRIER® CONNECT” sistemom, serviseri i krajnji korisnici mogu se osloniti na najkvalifikovanije usluge daljinskog nadzora.

Hvala vam na upitu!

bottom of page