top of page

30RB chiller

Carrier air cooled chiller

Nova generacija chillera AquaSnap dizajnirana je za komercijalne i industrijske primjene
Nove AquaSnap jedinice integriraju najnovije tehnološke inovacije:
• Rashladno sredstvo koje ne oštećuje ozonski omotač R410A
• Scroll kompresori
• Nizak nivo buke
• Auto-prilagodljiva mikroprocesorska kontrola
Dostupni su sa ili bez integrisanog hidrauličkog modula u zavisnosti od primjene

Hvala vam na upitu!

bottom of page