top of page

30RB 040R-160R chiller sa Greenspeed® inteligencijom

Carrier air cooled chiller

• Nizak uticaj na okoliš
• Visoka efikasnost punog i djelomičnog opterećenja
• Kompaktan i jednostavan za instalaciju
• Niska razina rashladnog sredstva
• Vrhunska pouzdanost
• AquaSnap® (30RB) je kompaktni sve-u-jednom paket optimiziran za aplikacije gdje su potrebni smanjeni troškovi ulaganja i instalacije (niski kapitalni troškovi)
• Opcije pumpe i ventilatora s promjenjivom brzinom s Greenspeed® inteligencijom čine ga proizvodom optimiziranim za aplikacije s djelomičnim opterećenjem gdje je petreban visok SEER, SEPR ili IPLV vrijednost

Hvala vam na upitu!

bottom of page