top of page

30RW/RWA chiller sa hidro modulom

Carrier water cooled chiller

• Sadrži najnovije tehnološke inovacije: scroll kompresore, digitalnu autoadaptivnu Pro-Dialog kontrolu i rashladno sredstvo HFC-407C koje ne oštećuje ozonski omotač.
• AquaSnap se standardno može isporučiti sa modulima hidrauličkog isparivača i kondenzatora, ograničavajući instalaciju na jednostavne operacije kao što je priključak cijevi za ulaz i izlaz vode.
• Algoritam za autoadaptivnu kontrolu inteligentno kontroliše brzinu pumpe za vodu kondenzatora i rad ventilatora hladnjaka sa glikolom (30RW) ili ventilatora kondenzatora sa vazdušnim hlađenjem (30RWA) kako bi se osigurao pouzdan i ekonomičan rad u svim klimatskim uslovima.

Hvala vam na upitu!

bottom of page