top of page

19XR/XRV jednofazni centrifugalni chiller

Carrier water cooled chiller

• Centrifugalni rashladni uređaji pružaju izuzetnu vrijednost postižući nivoe energetske efikasnosti do 6,8 (EER) koristeći dokazanu tehnologiju dizajniranu posebno za rashladna sredstva bez hlora.
• Jedinstveni koncept hermetičkog kompresora:
- Jednostepeni aerodinamički impeler
- Tunelski difuzori, bazirani na tehnologiji avionskih motora
- Motor hlađen ubrizgavanjem rashladnog plina
• Mogućnost upravljanja kompresorima pomoću frekventnog pretvarača (19XRV) kako bi se maksimizirala energetska efikasnost mašine.
• Upotreba visokoefikasnih cijevi isparivača i kondenzatora.
• Ekspanzioni pod-hladnjak integriran u kondenzator.
• Patentirana tehnologija plutajućeg ventila za optimizirano pothlađivanje i nivo rashladnog sredstva u isparivaču.
• Ove prednosti, zajedno sa modularnošću jedinica i njihovom efikasnošću, ekonomičnim radom i dimenzionim ograničenjima, omogućavaju upotrebu centrifugalnih rashladnih uređaja Carrier 19XR/19XRV u svim aplikacijama za hlađenje vode velikog kapaciteta.

Hvala vam na upitu!

bottom of page